Spring naar inhoud
  • water en dordrecht

    WijkenDordrecht

Wijken Dordrecht

WijkenDordrecht biedt nieuws en informatie over alle wijken in Dordrecht.Lees voor Sitemap Login

Democratic Challenge in Dordrecht

Donderdag 9 maart was er in de Blauwe Kamer van de Bibliotheek een bijeenkomst ‘Burgerjournalistiek in de wijk’. Aanwezig waren mensen uit Zoetermeer, Limburg, Amsterdam en Dordrecht. Na een kort welkomstwoord door Peter van der Linden en een voorstelrondje gaf Rinus de Regt van TIEN Plus een presentatie van de wijkkranten en –communicatie in Dordrecht. Wim de Vogt van wijkkrant Wielwijk Ahoy maakte dit verslag.


In Dordrecht bestaan de wijkkranten al 26 jaar. Deze worden gemaakt door vrijwilligers. Iedere krant heeft zijn eigen redactie en bepaald zelf wat er in de krant komt. Daar heeft de politiek geen enkele invloed op. Inmiddels zijn er tien wijkkranten in Dordrecht die allemaal vijf keer per jaar verschijnen. TIEN Plus, een onderdeel van MEE, is de uitgever van de krant en stuurt o.a. persberichten aan hen door. De gemeente geeft subsidie aan MEE/TIEN Plus en zij moeten ervoor zorgen dat de kranten verschijnen. De wijkkranten zijn van onderen begonnen. Een opbouwwerker (Jan Wind) is hiermee gestart door alle informatie die bestemd was voor de wijk samen in een krant te verwerken. Daarna volgden al gauw andere wijken. De wijkbewoners  hadden behoefte aan informatie. Dit is burgerparticipatie, maar is niet bedoeld om de democratie of de politiek te controleren. Uit onderzoek blijkt iedere keer weer dat ze goed worden gelezen. De kranten verschijnen zowel op papier als op internet.


Buurbook

Daarnaast hebben we in Dordrecht Buurbook. Dit is een soort Facebook voor de buurt waarin je woont. Even aanmelden en dan kun je hier berichten plaatsen zoals activiteiten in de buurt of persoonlijke dingen. Dordrecht heeft ook een wijkenwebsite. Hiervoor is men een samenwerking aangegaan met een plaatselijk huis-aan-huisblad (Dordt Centraal). De wijkkranten staan bij hen op de website (www.dordtcentraal.nl) onder een apart kopje. Beide partijen hebben voordelen van deze constructie.


Weert

Daarna gaf Mies van Loo een lezing over burgerjournalistiek en burgerparticipatie in zijn woonplaats Weert. De journalistiek controleert volgens hem het bestuur en de politiek. Veel overheidstaken zijn overgeheveld naar de gemeenten en het budget is met een kwart omlaag gegaan. Volgens de burgers is de kennis niet altijd beschikbaar bij de politiek en de communicatie tussen de overheid en de burgers laat nogal te wensen over. De lokale pers doet geen meldingen hiervan en daarom moet er burgerjournalistiek zijn om de politiek te controleren. Met twee pilot projecten zijn ze gestart. Eén project verzandde al snel omdat de vraagstelling niet goed was. Het tweede project speelt zich af in de zorg. Zorginstellingen krijgen een cijfer voor de zorg die ze bieden, bijvoorbeeld een 8 of een 8,5. Maar de bewoners of hun naasten vertellen een heel ander verhaal. Zij zeggen dit vaak niet tegen de zorgverleners of de journalist omdat ze bang zijn voor represailles. Daarom zijn zij met deze pilot gestart. De concurrentie onder de commerciële nieuwssites is moordend volgens hem. Mies: ‘Als je met één site samenwerkt kom je er bij de anderen niet meer in. Dus dit is een taak voor de burgerjournalistiek. Om deze pilot op te zetten hebben we € 45000,- subsidie van de provincie Limburg gekregen. Wel merken we dat het heel moeilijk is om vrijwilligers te behouden. Door lichamelijke klachten of andere persoonlijke omstandigheden stoppen veel vrijwilligers.’

Lisa Franke van Challange to Change had een aantal stellingen geformuleerd waarop de deelnemers konden reageren.


Stellingen
1. Samenwerking met de lokale pers is onontbeerlijk om burgerjournalisten / wijkjournalisten goede journalistieke vaardigheden mee te geven. Maar professionele journalisten zijn tegelijk 'concurrent' en hebben het druk, dus…

2. Burger- en wijkjournalistiek opbouwen kost ook geld, maar advertentie-inkomsten zijn bijna onmogelijk… Gaan Facebook en Google straks met alle advertentie-inkomsten aan de haal? Dus als de subsidie op is…

3. 'Iedereen' is tegenwoordig toch actief op sociale media. We hebben geen goed overzicht daarvan en raken overspoeld… (van treitervlogger tot…)
<filmpje Sterrenburg op
https://www.youtube.com/watch?v=0rEuiPf0754>

4. Het is net als bij de loodgieter thuis… daar lekt de afvoer. We zijn zo druk bezig met onze artikelen, foto's en meer, dat we vergeten onze eigen publiciteit te regelen.

5. We vinden allemaal zo graag nieuwe wielen uit, dat we vergeten van elkaar te leren, goede ideeën en plannen te delen / over te nemen.

6. Alleen samenwerking met opleidingen Journalistiek kan ons helpen. Maar we weten niet hoe…

7. Burgerjournalisten mengen zich in het lokale bestuur, willen bijdragen aan die lokale democratie, maar hoe gaat het dan met de overheidssubsidie?

Ophalen
1. Vrijwilligers?  WERVEN – BEHOUDEN – OPLEIDEN

2. Delen van ervaringen tussen initiatieven vraagt om…?

3.Wat mag dat kosten? Wie betaalt?

De uitkomsten van deze stellingen worden besproken in de volgende bijeenkomst van Democratic Challenge op 21 maart . Tijdens de lunch wisselden de deelnemers hun ervaringen op het gebied van burgerparticipatie en burgerjournalistiek uit. Kijk voor meer informatie over Democratic Challenge op www.democraticchallenge.nl.

 
foto democratic challenge

Foto: Jeroen Niemeijer