Spring naar inhoud
  • water en dordrecht

    WijkenDordrecht

Wijken Dordrecht

WijkenDordrecht biedt nieuws en informatie over alle wijken in Dordrecht.Lees voor Sitemap Login

Home Doe mee - communicatie in de wijk Voor redacteuren Tips! Dordtse Schrijfwijzer: zo schrijven wij klantvriendelijk

Dordtse Schrijfwijzer: zo schrijven wij klantvriendelijk

De gemeente Dordrecht wil een heldere en leesbare schrijfstijl hanteren in al haar schriftelijke communicatie. De teksten moeten ook aantrekkelijk zijn en goed zijn afgestemd op de ontvanger. Eenvoudig Nederlands is hiervoor de standaard.


Hulp

De PDF-bestandvolledige Dordtse schrijfwijzer (303 kB) is een bewerking van het model van de gemeente Doetinchem en is hier te downloaden.

  

Het kan al helpen om een aantal woorden te vermijden. Zie de lijst op deze website, met alternatieven voor bijvoorbeeld nochtans, discrepantie, entameren, gaarne, in casu, vigerend, uit hoofde van en dergelijke.
 

SchrijvenWat is eenvoudig Nederlands?

De Raad van Europa heeft een meetlat voor taalgebruik samengesteld. Daarin onderscheiden we zes niveaus, van A1 en A2, naar B1 en B2, tot C1 en C2. 
 
Wie niveau A2 beheerst is sociaal redzaam. Dat wil zeggen dat iemand zich kan redden in onze samenleving. Om in Nederland te beginnen aan een mbo-opleiding of om geschoold werk te doen, moet je minimaal niveau B1 beheersen.
Het C-niveau past bij de gevorderde taalgebruiker. Bij iemand die een studie op hbo- of academisch niveau heeft afgerond.  
  

Wie bereik je?

Bedrijven, overheden en instellingen schrijven hun teksten meestal op taalniveau C1. Dat is voor veel inwoners te hoog gegrepen. Als je op taalniveau B1 schrijft, begrijpt 95% van de bevolking je boodschap. We noemen dit taalniveau 'eenvoudig Nederlands'. 
 
Wat vinden hoger opgeleiden van taalniveau B1? Ervaren zij eenvoudig Nederlands als kinderachtig? Of betuttelend? Of ergeren zij zich eraan?
Uit onderzoek blijkt dat niet alleen lager opgeleiden, maar ook hoger opgeleiden de voorkeur geven aan teksten op taalniveau B1. Dit komt omdat een tekst op taalniveau B1 ook voor hoger opgeleiden sneller en efficiƫnter te lezen is dan een C1-tekst.


21 regels voor eenvoudig Nederlands

In deze schrijfwijzer lees je hoe je teksten in eenvoudig Nederlands schrijft. Hiervoor zijn 21 regels. Deze regels zijn verdeeld in vier onderwerpen. Als je je bij het schrijven van teksten houdt aan deze 21 regels, schrijf je 'automatisch' teksten op taalniveau B1.
        
Voorbereiding
1. Bepaal de doelgroep
2. Bepaal het doel
3. Bedenk vragen en antwoorden
4. Kies een passende tekstsoort

      

Structuur

5. Bedenk een passende titel
6. Zet de hoofdgedachte aan het begin
7. Bedenk passende tussenkopjes
8. Schrijf korte teksten
     
Zinnen
9. Schrijf korte zinnen
10. Schrijf actieve zinnen
11. Gebruik geen tangconstructies
12. Gebruik geen dubbele ontkenningen
    
Woorden
13. Gebruik concrete woorden
14. Gebruik werkwoorden en vermijd de naamwoordstijl
15. Gebruik alledaagse woorden
16. Gebruik geen vaktaal
17. Gebruik geen formele taal
18. Gebruik geen dubbelzinnige woorden
19. Gebruik geen verzachtende taal
20. Gebruik geen figuurlijke taal en weinig voorkomende uitdrukkingen
21. Streef naar consistent woordgebruik

De gemeente Dordrecht wil een heldere en leesbare schrijfstijl hanteren in al haar schriftelijke communicatie. De teksten moeten ook aantrekkelijk zijn en goed zijn afgestemd op de ontvanger. Eenvoudig Nederlands is hiervoor de standaard.