Naar de inhoud
 
Home

Resultaten

logo ECDPDF-bestandLees ook ons jaarverslag 2013.


1. Energiebesparing

Sinds de start van de ECD loopt (in samenwerking met het bedrijf Susteen) het project energiebesparing bestaande woningbouw. Dit project heeft als doel om woningen gebouwd voor 1976 te doen doorlichten op de mogelijkheden voor energiebesparing en eigenaren te stimuleren tot het nemen van besparingsmaatregelen. 

Via Susteen is er in totaal voor circa € 200.000,-- door woningeigenaren geïnvesteerd in energiebesparing. De meest geadviseerde maatregelen zijn zonnepanelen, vloer- en spouwmuurisolatie. De ECD heeft tevens de Drechtsteden geassisteerd bij de voorbereiding en uitvoering van het project ‘energiescan Drechtsteden’ in de vijf overige Drechtsteden gemeenten. In totaal zijn 16.000 woningeigenaren in de Drechtsteden benaderd en 1.124 huishoudens hebben de energiescan op www.jehuisverdienthet.nl aangevraagd. Gezien de omvang van beide projecten, behoort de aanpak van de ECD tot een van de grotere projecten in Nederland.


zonnepanelenECD heeft burgerinitiatief Drechtse Stromen in contact gebracht met Susteen om gezamenlijk de energiebesparingsaanpak voort te zetten in de wijk Sterrenburg. Hierbij is een straat met gelijksoortige woningen benaderd, met als doel de verschillende huiseigenaren gelijktijdig over te laten gaan tot het treffen van energiebesparende maatregelen. Hierbij is gebruik gemaakt van de door de ECD gesubsidieerde energiescan.


In 2014 gaat de ECD het project voortzetten met een aanpak gericht op kleine complexen gestapelde woningen. Hierbij moeten de energiebesparende maatregelen vooral getroffen worden door de vereniging van eigenaren (VVE). Ook wordt er gekeken naar andere mogelijkheden voor het aanbieden van de energiescan.


2. Zonatlas

In februari 2013 heeft de ECD als een van de eerste gemeenten in Nederland de Zonatlas bedacht en uitgevoerd. Met dit instrument kunnen inwoners van Dordrecht zien wat de mogelijkheden zijn van zonnepanelen op hun eigen dak. Direct na de introductie hebben de Drechtsteden samen met iChoosr een veiling gehouden voor het plaatsen van zonnepanelen.

Aan het gebruik van de atlas tijdens de veiling is te zien dat de Zonatlas een belangrijke bron van informatie voor inwoners van Dordrecht is. In totaal is in 2013 de website zo’n 10.000 keer bezocht. Hiervan zijn 7.000 bezoekers uniek. De Zonatlas, in combinatie met de veilingen, heeft het aantal in gebruik zijnde pv-installaties (zonnepanelen) in de stad verdubbeld (van 400 naar 800 installaties). Dit resultaat draagt aanzienlijk bij aan het reduceren van CO2-uitstoot.


3. Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

Sinds 2013 produceert de ECD energie. In het voorjaar van 2013 is het project ‘Coöperatiezon’ uitgevoerd. Samen met het gemeentelijk vastgoedbedrijf zijn op tien gemeentepanden van Dordrecht zonnepanelen geplaatst.
De volgende 10 worden in 2014 gerealiseerd. De geproduceerde energie wordt direct geleverd aan de gymzalen. Hierdoor zijn deze gymzalen zelfvoorzienend in hun elektriciteitsgebruik. In totaal hebben de panelen in het laatste half jaar van 2013 in totaal ca. 19.500 kWh aan stroom geproduceerd. In 2014 wordt dit project voortgezet met het plaatsen van wederom tien zonne-installaties op gemeentepanden. Op de site  energiedordrecht.nl/zonopbrengst Dordt kan live de opbrengsten van de zonne-installaties worden bekeken.