Spring naar inhoud
  • water en dordrecht

    WijkenDordrecht

Wijken Dordrecht

WijkenDordrecht biedt nieuws en informatie over alle wijken in Dordrecht.Lees voor Sitemap Login

Home Nieuws en publicaties Nieuws Wijkkranten in Dordrecht

Wijkkranten in Dordrecht

TIEN Plus is de uitgever van de Dordtse wijkkranten en daarnaast aanspreekpunt voor de wijkenwebsites. Wijkbewoners maken de wijkkranten en schrijven of maken foto's voor de wijkenwebsites. Zij zijn immers als geen ander op de hoogte van de ontwikkelingen in hun wijk.


Iedere wijkkrant heeft een zelfstandig opererende wijkredactie. TIEN Plus - onderdeel van MEE Drechtsteden - ondersteunt, begeleidt en adviseert de wijkredacties en verzorgt cursussen voor de redactieleden.

De wijkkranten verschijnen 5 à 6 keer per jaar en worden huis aan huis verspreid. De wijkkranten staan ook op de wijkwebsites:

Ook meedoen?

Op deze website meer informatie over meedoen in een wijkkrant of wijkwebsite.

Wijkkranten in Dordrecht

In Dordrecht komen tien wijkkranten uit. Wijkbewoners maken de wijkkranten en Tienplus begeleidt ze daarbij. Ook de gemeente heeft in de wijkkranten een aparte pagina met nieuws over werken in de wijk.