Spring naar inhoud
  • Sterrenburg

    Stralend Sterrenburg

Wijken Dordrecht

WijkenDordrecht biedt nieuws en informatie over alle wijken in Dordrecht.Lees voor Sitemap Login

Home Sterrenburg grijs, groen, blauw en zilver

Kees Penninx, ActivAge, Amersfoort

ActivAge groep


"Samen met opdrachtgevers en klanten werk ik aan nieuwe concepten voor community building (gemeenschapsvorming), burgerinitiatief, maatschappelijke inzet, informele zorg, wonen en participatie door en met ouderen." Aan het woord is Kees Penninx van ActivAge.

"Hoe bevorderen we dat mensen tot op de hoogste leeftijd kunnen meedoen en van betekenis zijn in de gemeenschap? Hoe voorkomen we sociaal isolement? Hoe maken we beter gebruik van de ‘zilveren kracht’ van senioren? En hoe bevorderen we alledaagse, praktische vormen van solidariteit tussen de generaties?"Het gaat er niet om hoe oud we worden.
Het gaat erom hoe we oud worden.Kees PenninxActivAge wil het klassieke beeld van ouderen doorbreken: ouderen leven langer en langer gezond door onder andere natuurlijk bewegen, betekenisvolle contacten, ertoe doen. Dan gaat het over wonen, diversiteit in woonvariaties (jong-oud), welzijn en dus ook participatie van ouderen.

Daarvoor zijn het bevorderen van zelfredzaamheid, het voorkomen van sociaal isolement en het versterken eigen kracht belangrijke aspecten.


Kees geeft een interactieve presentatie, waaraan de aanwezigen met kaartjes opsteken mee kunnen doen.


Een bijdrage leveren aan een samenleving die vergrijzing niet als probleem ziet maar als kans benadert.


Meer weten?

"De ActivAge Groep, opgericht in 2010 door Kees Penninx, is een creatieve adviseurskring met een unieke combinatie van kennis, disciplines en netwerken", zo is te lezen op hun website.


Kees onderzoekt en schrijft ook. Zo is hij betrokken bij het blad Geron, een tijdschrift over ouder worden & samenleving.


Kees Penninx is ook te volgen op Twitter.>> naar de volgende pagina >>