Spring naar inhoud
  • Sterrenburg

    Stralend Sterrenburg

Wijken Dordrecht

WijkenDordrecht biedt nieuws en informatie over alle wijken in Dordrecht.Lees voor Sitemap Login

Home Sterrenburg grijs, groen, blauw en zilver

Ontwerp een zorgzame buurt

Op 17 mei 2018 is er de manifestatie van het Stimuleringsfonds (in goed Nederlands): Designing a Community of Care. Deze bijeenkomst wordt gehouden samen met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Waag, Society Impact en het team van de prijsvraag Who Cares.


Aanleiding voor de manifestatie is de Open Oproep Designing a Community of Care. Met deze open oproep nodigt het Stimuleringsfonds gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties uit om samen met ontwerpers te werken aan de transitie van de zorg in de wijk.


Meer informatie is te vinden op de site van het Stimuleringsfonds.Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers.

Het Stimuleringsfonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk binnen en vooral ook tussen de disciplines architectuur, vormgeving en digitale cultuur.
Onderdeel van dit streven is de interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein.
Het Stimuleringsfonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie.


Stimuleringsfonds