Spring naar inhoud
  • Sterrenburg

    Stralend Sterrenburg

Wijken Dordrecht

WijkenDordrecht biedt nieuws en informatie over alle wijken in Dordrecht.Lees voor Sitemap Login

Home Sterrenburg grijs, groen, blauw en zilver

Vincent Kokke, JSO, Gouda / Leiden

leiden noord camping

"Het theehuis Leiden Noord is heeft een belangrijke functie voor het beleven van groen, spelen, bewegen en ontmoeten. Er leven veel verschillende groepen inwoners rond het park: de achtertuin van veel inwoners: wij hopen op interessante ontmoetingen in de achtertuin!"


Vincent Kokke: "Randvoorwaarde is betrokkenheid van bewoners. Wat zijn de mogelijkheden van een bewonersbedrijf, zodat het Theehuis er daadwerkelijk komt en draait. Iedereen brengt zijn eigen specifieke kennis en ervaring in."


De bedoeling dat het theehuis een wijkonderneming wordt. Het ontwikkelen van het theehuis en het beheren ervan in handen ligt de buurtbewoners. Die plek heeft dan een sociale functie en maakt participatie mogelijk. Ook van mensen met een lichte verstandelijke beperking. Zij kunnen meehelpen in het theehuis en in het onderhoud van het groen eromheen.

Werk en vrijwilliger

Vincent Kokke is werkzaam bij JSO: "Ruimte en perspectief creëren voor iedereen in de samenleving, daar staat JSO voor. We verbinden mensen en organisaties door kennis en ervaring in te zetten voor het duurzaam en met enthousiasme oplossen van maatschappelijke vraagstukken."


Maar Vincent is ook voorzitter van stichting de Leidse Uitdaging. Op LinkedIn zegt hij daarover: "(...) voor de Uitdaging is een Theehuis gebouwd in de Tuin van Noord als de “schakel” voor verbindingen tussen bewoners in Leiden-noord. Participatie staat centraal. Buurtbewoners worden de drijvende kracht in het ontmoetingspunt en bij het beheren van de geadopteerde spel -en speelvoorzieningen."


Vanuit JSO is ook Lydia Meijerink actief betrokken bij alle voorbereidingen van deze bijeenkomst.>> naar de volgende pagina >>Leiden Noord