Spring naar inhoud
  • Dordtse Kil 4

    Dordtse Kil IV-gebied

Aantrekkelijk, bereikbaar en duurzaam werkgebiedHome Actueel Nieuws

Bedrijven Louterbloemen en Krabbepolder investeren samen in kwaliteit bedrijventerreinen

De ondernemers van Louterbloemen/Duivelseiland en Krabbepolder/Zeehavengebied (Zuid) hebben het initiatief genomen voor twee "bedrijveninvesteringszones" op de Westelijke Dordtse Oever. In deze zones, die samen het hele havengebied Dordrecht Inland Seaport afdekken, investeren de ondernemers samen in een aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Beide stichtingen en de gemeente hebben 3 november hun handtekening gezet onder de uitvoeringovereenkomst.


Daarmee zijn er duidelijke afspraken gemaakt over wie wat doet. De gemeente en het Havenbedrijf Rotterdam zijn enthousiast over het initiatief van de ondernemers. ondertekening overeenkomst BI-zone Louterbloemen/DuivelseilandWethouder Jasper Mos: "Draagvlak onder ondernemers is essentieel. Mooi dat men gezamenlijk heeft besloten de schouders eronder zetten en samen te werken aan beveiliging en verbetering van de kwaliteit van de bedrijventerreinen." Het verbeteren van de omgeving is niet alleen goed voor de bedrijven en hun werknemers, maar vergroot ook de aantrekkelijkheid van de gehele Westelijke Dordtse Oever als vestigingslocatie. De uitvoeringsovereenkomsten lopen van 2017-2021.


ondertekening overeenkomst BI-zone Krabbepolder/Zeehavengebied (Zuid)

Alle ondernemers in de bedrijveninvesteringszones betalen mee. De gemeente draagt bij in de vorm van een subsidie aan beide stichtingen. De Stichting BI-zone Louterbloemen/Duivelseiland en Stichting BI-zone Krabbepolder/Zeehavengebied (Zuid) gaan ieder in hun eigen gebied aan de slag met de uitvoering. Concreet kan gedacht worden aan het verbeteren van verkeersvoorzieningen, bewegwijzering, groenvoorziening, afvalinzameling, verlichting, onderhoud, brandveiligheid en bereikbaarheid.


Havenbedrijf Rotterdam start in 2017 met de revitalisering van Dordrecht Inland Seaport. Samen zetten ondernemers, het Havenbedrijf en de gemeente zo een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van de Westelijke Dordtse Oever tot een aantrekkelijk, bereikbaar en duurzaam werkgebied.


Meer informatie:
BI-zone Louterbloemen/Duivelseiland, www.bizlouterbloemen.nl, Lennard.Bouwer@gbouwerbv.nl


BI-zone Krabbepolder/Zeehaven, www.bizkpzh.nl, remko.mol@bizkpzh.nl


Gebiedsmanager Westelijke Dordtse Oever, Aldo van Kleef, a.van.kleef@dordrecht.nl


Ontwikkelingen binnen Dordrecht Inland Seaport, www.portofrotterdam.com/dordrecht