Spring naar inhoud
  • Dordtse Kil 4

    Dordtse Kil IV-gebied

Aantrekkelijk, bereikbaar en duurzaam werkgebiedHome Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Dordtse Kil IV is een goede bereikbaarheid vanuit de directe omgeving en vanaf de rijksweg A16/N3. Samen met Rijkswaterstaat is daarvoor een oplossing bedacht. Een gecombineerde aanpak van de aansluiting op de A16/N3 en de ontsluiting van Dordtse Kil IV. Deze gezamenlijke aanpak is in 2014 in een overeenkomst tussen de gemeente en Rijkswaterstaat vastgelegd.


Gemeente en Rijkswaterstaat samen aan de slag

Aansluiting A16/N3


De doorstromingsproblemen van het verkeer op het knooppunt A16/N3 wordt door Rijkswaterstaat aangepakt. Er wordt een kwart klaverblad aangelegd met een lange invoegstrook. Meer informatie vindt u op de website van Rijkswaterstaat. Voor de aansluiting A16/N3 is een bestemmingsplan gemaakt.


Dordtse Kil 4

De gemeente zorgt voor de aansluiting van de Westelijke Dordtse Oever op de A16 en voor een nieuwe ontsluitingsweg die de Zeehaven verbindt met de huidige bedrijventerreinen Dordtse Kil I, II, III en het nieuwe Dordtse Kil IV. Op de PDF-bestandtekeningen (3024 kB) kunt u zien hoe de ontsluitingswegen gaan lopen.