Spring naar inhoud
  • Dordtse Kil 4

    Dordtse Kil IV-gebied

Aantrekkelijk, bereikbaar en duurzaam werkgebiedHome Duurzaamheid

Duurzaamheid op de Westelijke Dordtse Oever

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor het college van burgemeester en wethouders in Dordrecht. Vanwege de politiek en maatschappelijk breed gedragen wenselijkheid zet de gemeente ook bij de bedrijventerreinen steeds meer in op duurzaamheid.

Vier sterren voor Dordtse Kil IV

De gemeente heeft de duurzaamheidsambitie voor Dordtse Kil IV concreet vorm geven via een BREEAM-NL certificering. Voor de gebiedsontwikkeling van Dordtse Kil IV is het excellente vier sterren keurmerk gehaald. Daarmee is vastgelegd hoe het gebied wordt ontwikkeld tot duurzaam gebied, met een duurzame openbare ruimte en nutsvoorzieningen, duurzame gebouwen, duurzame processen en duurzame gebruikers. Dordrecht is daarmee een van de zes gebiedsontwikkelingen in Nederland met een dergelijk keurmerk.

Nieuw en oud ontwikkelen

De gemeente richt zich bij de stimulering van duurzaamheid niet alleen op het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Dordtse Kil IV. Ook bij de bestaande bedrijventerreinen wordt gekeken wat er bereikt kan worden op duurzaamheid. Daarvoor is een quick-scan uitgevoerd voor de bedrijventerreinen Dordtse Kil I, II en Amstelwijck West. Met de resultaten wordt het uitvoeringsprogramma opgesteld in aansluiting op de BREEAM-systematiek.

Energiescan

Om bedrijven op Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West te stimuleren energiebesparende maatregelen in hun bedrijfsvoering en/of aan –panden uit te voeren, bieden we een energiebesparingstraject aan. Het energiebesparingstraject bestaat uit een factuurscan en energiescan. Deze scan worden tegen gereduceerd tarief aangeboden.

Zon op bedrijfsdaken

Wel profiteren van zonne-energie van uw eigen dak, maar geen kosten maken? Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. De gemeente Dordrecht wil duurzaamheid op de Westelijke Dordtse Oever zo makkelijk mogelijk maken. Daarom bieden we alle ondernemers de mogelijkheid om mee te doen in het collectief 'Zon op bedrijfsdaken'.

Windenergie

De gemeente Dordrecht heeft in de Structuurvisie Windenergie vastgesteld dat op het Eiland van Dordrecht windenergie mogelijk is in twee gebieden, beiden gelegen op de Westelijke Dordtse Oever: langs de Dordtsche Kil en op Krabbepolder/Duivelseiland. Meer informatie hierover vindt u op www.dordrecht.nl/windenergie