Spring naar inhoud
  • Dordtse Kil 4

    Dordtse Kil IV-gebied

Aantrekkelijk, bereikbaar en duurzaam werkgebiedHome Ondernemers Bedrijveninvesteringszones (BI-zone)

Bedrijven Investeringszones (BI-zone)

In een bedrijveninvesteringszone werken ondernemers samen aan de beveiliging en verbetering van de kwaliteit van de bedrijventerreinen. Alle ondernemers in de bedrijveninvesteringszone betalen mee en de gemeente in de vorm van een subsidie. Iedere Bi-zone gaat aan de slag bijvoorbeeld het verbeteren van verkeersvoorzieningen, bewegwijzering, groenvoorziening, afvalinzameling, verlichting, onderhoud, brandveiligheid en bereikbaarheid. Het verbeteren van de omgeving is niet alleen goed voor de bedrijven en hun werknemers, maar vergroot ook de aantrekkelijkheid van de gehele Westelijke Dordtse Oever als vestigingslocatie.


Op en bij de Westelijke Dordtse Oever zijn nu vier bedrijven-investeringszones opgericht: de Stichting BI-zone Louterbloemen/Duivelseiland en Stichting BI-zone Krabbepolder/Zeehavengebied (Zuid), Stichting Beveiliging Bedrijfsterreinen Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West en Stichting BI-zone Handelskade.

Informatie BI-zones Westelijke Dordtse Oever

Wilt u meer informatie over de bedrijveninvesteringszone op de Westelijke Dordtse Oever?


BI-zone Louterbloemen/Duivelseiland, www.bizlouterbloemen.nl, Lennard.Bouwer@gbouwerbv.nl


BI-zone Krabbepolder/Zeehaven, www.bizkpzh.nl, remko.mol@bizkpzh.nl


BI-zone Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West, voorzitter J. van Eijk www.bizdkaw.nl en facebook @BIZDKAW, telefoon 078-617 65 06


BI-zone Handelskade, telefoon 078-614 2044, tijmen@mulderautomotive.nl

Op uw terrein een BIZ oprichten?

Hebt u interesse om op uw bedrijventerrein een BI-zone op te richten? Neem dan contact op met gebiedsmanager Westelijke Dordtse Oever, Aldo van Kleef, a.van.kleef@dordrecht.nl of bel met 078- 770 4920.