Spring naar inhoud
 • Dordtse Kil 4

  Dordtse Kil IV-gebied

Aantrekkelijk, bereikbaar en duurzaam werkgebiedHome Over Westelijke Dordtse Oever

Westelijke Dordtse Oever

Een aantrekkelijk, duurzaam en bereikbaar werklandschap als onderdeel van de stad.

De Westelijke Dordtse Oever is met haar 700 hectare, 750 bedrijven en 14.000 arbeidsplaatsen het grootste bedrijventerrein en de grootste banenmotor voor Dordrecht en de regio Drechtsteden. De Westelijke Dordtse Oever is een veelzijdig terrein met een eigen Zeehaven, een spooraansluiting en een eigen aansluiting op het rijkswegennet (A16 en A15 via de N3).


De integrale ontwikkeling van dit gebied is één van de kernopgaven van de gemeente in deze collegeperiode. Deze gebiedsontwikkeling krijgt vorm in een aantal grote projecten en een aantal verbindende thema's. De belangrijkste projecten zijn:


 • De revitalisering van de Zeehaven (door Havenbedrijf Rotterdam)
 • Een ingrijpende verbetering van de aansluiting van de N3 op de A16 en de aansluiting van Dordtse Kil IV op de A16
 • De aanleg van een nieuwe westelijke ontsluiting van het gebied in combinatie met een dijkverzwaring. Deze nieuwe ontsluiting betekent een sterke verbetering van de verbinding tussen de bedrijventerreinen Dordtse Kil I, II, III en IV met de Zeehaven.
 • De uitgifte van Dordtse Kil III (door ROM-D)
 • De ontwikkeling en uitgifte van het nieuwe bedrijventerrein Dordtse Kil IV met een focus op de maritieme en logistieke sectoren en een sterk duurzaamheidsprofiel.

De belangrijkste thema's zijn:

 • Duurzaamheid

 • Parkmanagement
 • Gebiedsmarketing


Zoom in op de Westelijke Dordtse Oever