Spring naar inhoud
  • Dordtse Kil 4

    Dordtse Kil IV-gebied

Aantrekkelijk, bereikbaar en duurzaam werkgebiedHome Over Westelijke Dordtse Oever Dordrecht Inland Seaport

Dordrecht Inland Seaport

Een deel van de grond in de zeehaven van Dordrecht is in hoofderfpacht uitgegeven aan Havenbedrijf Rotterdam. Het Havenbedrijf is verantwoordelijk voor beheer en ontwikkeling van dit gebied. Gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare wegen en het openbaar groen.


Kijk hier voor meer informatie over de revitalisering van Dordrecht Inland Seaport.