Spring naar inhoud
  • Dordtse Kil 4

    Dordtse Kil IV-gebied

Aantrekkelijk, bereikbaar en duurzaam werkgebiedHome Over Westelijke Dordtse Oever Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West

Aanpak privaat vastgoed

Aanpak privaat vastgoed (leegstand en verpaupering), ruimte creƫren voor herverkaveling en verbetering openbare ruimte.

Er wordt ingezet op concrete uitvoering van projecten gericht op een betere uitstraling van de bedrijventerreinen Dordtse Kil I, II en Amstelwijck West. De rol van de gemeente is het in beweging brengen van ondernemers/eigenaren, stimuleren, faciliteren, hier en daar afdwingen, maar geen actieve verwerving van privaat vastgoed. Dit alles moet de komende jaren leiden tot voorstellen waarbij we verwachten dat er ook vormen van co-productie en co-creatie ontstaan, met bijdragen van alle betrokken partijen.

In de aanpak is er een verschil in benadering tussen erfpacht en eigendom:

  • Erfpachtlocaties: actieve benadering door gemeente (Grondbedrijf en Dordt Onderneemt) met als doel de erfpachter te laten investeren in hun vastgoed, of ruimte te maken voor nieuwe gebruikers. De herontwikkeling van de Drechtwerklocatie is hierbij een bijzonder aandachtspunt omdat hier een grote impuls aan het gebied gegeven kan worden. De gemeente is bij de bestaande initiatieven nauw betrokken.
  • Private eigendom: hier een minder actieve rol van de gemeente: wel benadering van de eigenaren door Dordt Onderneemt en het faciliteren van nieuw gebruik of herontwikkeling, flexibiliteit binnen grenzen.

Een recente inventarisatie van leegstand en achterstallig onderhoud van private panden  heeft geresulteerd in een prioriteitenlijst op adresniveau, onderverdeeld naar hoge (23 adressen), middelhoge (10) en lage (44) prioriteit. De adressen met hoge prioriteit liggen vooral aan de entrees van het gebied: Kamerlingh Onnesweg en Pieter Zeemanweg.