Spring naar inhoud
  • Dordtse Kil 4

    Dordtse Kil IV-gebied

Aantrekkelijk, bereikbaar en duurzaam werkgebiedHome Over Westelijke Dordtse Oever Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West

Duurzaamheid op Dordtse Kil I, II en Amstelwijck West

Duurzaamheid omvat een groot aantal aspecten: van het gebruik van bronnen (energie, materialen, hergebruik afval) tot het gebiedsklimaat (water, lucht, geluid), van ruimtelijke ordening (ruimtegebruik, duurzaamheidprestatie vastgoed) tot werkgelegenheid en welzijn op het terrein.

Op een bestaand terrein is verduurzaming in principe lastiger dan in een nieuwe situatie. Draagvlak bij alle partners is essentieel, tot uiting komend in co-creatie en co-investeren, een zaak van lange adem die een procesmatige benadering vraagt.

Op Dordtse Kil I, II en Amstelwijck West gaan we twee dingen doen:

  1. Ontwikkelen van een duurzaamheidsvisie met uitvoeringsprogramma. Dit start met een quick scan van kansen en mogelijkheden, uit te voeren door een extern bureau, met deelname van ondernemers. We zoeken aansluiting bij de BREEAM-certificering, die ook voor Dordtse Kil IV is gekozen. Alle aspecten van duurzaamheid komen daarbij aan de orde. Voor het Zeehavengebied Dordrecht is ook een BREEAM-scan uitgevoerd in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam. Na de quick scan DK I, II en Amstelwijck-West (medio 2015) wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld (2e halfjaar 2015).
  2. Eén onderdeel uit de verduurzaming willen we op korte termijn al naar voren trekken, namelijk de verbetering van de energiehuishouding van bedrijven. Om het MKB op de betreffende bedrijventerreinen te stimuleren energiebesparende maatregelen in hun bedrijfsvoering en/of aan hun bedrijfspand uit te voeren, wordt een energiebesparingtraject aangeboden, bestaande uit een factuurscan en een energiescan. Deze scans worden tegen gereduceerd tarief aangeboden, met een eigen bijdrage van de bedrijven. De Energie Coöperatie Dordrecht neemt de uitvoering van dit project media 2015 op zich.