Spring naar inhoud
 • Dordtse Kil 4

  Dordtse Kil IV-gebied

Aantrekkelijk, bereikbaar en duurzaam werkgebiedHome Over Westelijke Dordtse Oever Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West

Evaluatie kwaliteitsimpuls Dordtse Kil I, II en Amstelwijck West

In de afgelopen jaren is nauw samengewerkt met ondernemersverenigingen en ondernemers uit het gebied voor de kwaliteitsimpuls DK I, II en Amstelwijck West.

Dordtse Kil 1, 2 en Amstelwijck WestVerbetering van het beheer van het gebied en stimulering van de herontwikkeling van privaat vastgoed stonden hierbij centraal. Dit heeft de volgende resultaten opgeleverd:

 • Het terrein is KVO-B-gecertificeerd. De criminaliteit is zichtbaar afgenomen.
 • De schoonmaakactie in juli 2013 georganiseerd door de SBBD is goed verlopen.
 • Het aantal parkeerplaatsen voor vrachtwagens is uitgebreid, waardoor de overlast is verminderd.
 • In KVO-B verband worden bedrijven vaker aangesproken op de kwaliteit van het dagelijks beheer van de eigen terreinen en op het herstellen van zaken die geconstateerd zijn tijdens de halfjaarlijkse schouwrondes. Bedrijven zijn hier zelf verantwoordelijk voor en spreken elkaar hier ook op aan.
 • De oproep aan ondernemers om zich met investeringsplannen te melden heeft een beperkt aantal plannen opgeleverd die inmiddels in uitvoering zijn. Andere plannen zijn nog in voorbereiding.
 • De afgelopen twee jaar is door ondernemers en vastgoedeigenaren fors ge├»nvesteerd in met name het noordelijk deel van Dordtse Kil I.
 • Er is veel dynamiek in het gebied, de bezettingsgraad is goed, de leegstand is de afgelopen jaren nauwelijks toegenomen en bevindt zich op frictieniveau.
 • De gemeente is positief over de investeringsbereidheid van partijen de afgelopen jaren in het gebied.