Spring naar inhoud
  • Dordtse Kil 4

    Dordtse Kil IV-gebied

Aantrekkelijk, bereikbaar en duurzaam werkgebiedHome Over Westelijke Dordtse Oever Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West

Parkeren vrachtwagens

Vrachtwagen

De gemeente Dordrecht heeft samen met de SBBD en politie  maatregelen genomen tegen de overlast die werd ervaren door het parkeren van vrachtwagens op Dordtse Kil I en II.

Fout geparkeerde vrachtwagens zorgden voor overlast en beschadigden groenstroken en bestrating. Chauffeurs worden gewezen op de regels en juiste locaties voor het parkeren van vrachtwagens. Ook zijn extra borden geplaatst zodat locaties beter vindbaar zijn. Met de verbetering van de bebording en de uitbreiding van de parkeerstroken verwacht de gemeente dat de grootste problemen zijn opgelost. Daarbij wordt ook een beroep gedaan op de bedrijven om te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt, zoals het informeren van de eigen chauffeurs en leveranciers.


Overzichtskaart vrachtwagenparkeerplaatsen Dordrecht Inland Seaport, Dordtse Kil I en II

Kaart vrachtwagenparkeerplaatsen Dordrecht Inland Seaport Dordtse Kil I en Dordtse Kil II


Klik op de kaart om te downloaden.

Op  www.dordrecht.nl/vrachtwagenparkeren is meer informatie te vinden.