Spring naar inhoud
  • Dordtse Kil 4

    Dordtse Kil IV-gebied

Aantrekkelijk, bereikbaar en duurzaam werkgebiedHome Over Westelijke Dordtse Oever Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West

Dordtse Kil I, II en Amstelwijck West

Dordtse Kil 1, 2 en Amstelwijck WestDe revitalisering van de bestaande bedrijventerreinen Dordtse Kil I, II en Amstelwijck West krijgt gestalte via een zogenaamde 'kwaliteitsimpuls'.


In de afgelopen jaren is nauw samengewerkt met ondernemers-verenigingen en ondernemers uit het gebied voor de kwaliteitsimpuls van deze bedrijventerreinen die in de jaren ’60, ’70 en ’80 zijn ontwikkeld. Verbetering van het beheer van het gebied en stimulering van de herontwikkeling van privaat vastgoed stonden hierbij centraal. De afgelopen jaren zijn mooie resultaten behaald (zoals extra parkeerplaatsen voor vrachtwagens), maar we zijn zeker nog niet klaar in het gebied.


Voor de komende 4 tot 5 jaar zijn drie opgaven geformuleerd. De aanpak heeft vooral het karakter van een proces, waarbij het eindresultaat en de concrete producten al werkende weg met alle partijen vormgegeven moeten worden. Deze drie opgaven zijn: