Spring naar inhoud
  • Dordtse Kil 4

    Dordtse Kil IV-gebied

Aantrekkelijk, bereikbaar en duurzaam werkgebiedDordtse Kil IV

Het nieuw te ontwikkelDordtse Kil 4en bedrijventerrein Dordtse Kil IV (67 hectare netto uitgeefbaar) wordt het paradepaardje van de Westelijke Dordtse Oever. Met de ontwikkeling van Dordtse Kil IV wil Dordrecht inspelen op de behoefte aan bedrijventerreinen vanuit de mainport Rotterdam en vanuit de regio Drechtsteden. Het terrein krijgt een profiel dat is gericht op de maritieme en logistieke sector. Daarnaast krijgt het terrein een sterk duurzaamheidsprofiel (zie duurzame bedrijventerreinen).

Infra

Voor een logistiek bedrijventerrein is de ontsluiting van het gebied essentieel. Daarom wordt fors geïnvesteerd in infrastructurele maatregelen. Rijkswaterstaat gaat de fileproblemen op het knooppunt A16/N3 aanpakken door de realisatie van een kwartklaverblad in combinatie met een parallelweg langs de westelijke rijbaan van de A16. Dordrecht realiseert aan de oostkant van de A16 zowel richting het noorden als richting het zuiden een nieuwe aansluiting van het gebied op de A16. Daarnaast wordt tegelijk met de dijkversterking langs de Dordtsche Kil een nieuwe westelijke ontsluiting aangelegd die zorgt voor een uitstekende verbinding van de Zeehaven met de bedrijventerreinen Dordtse Kil I, II, III en IV. Daarmee profiteren dus ook de bedrijven op de bestaande terreinen van de ontwikkeling van het nieuwe Dordtse Kil IV.


Bestemmingsplannen

Om Dordtse Kil IV te ontwikkelen wordt een bestemmingsplan procedure doorlopen. Meer informatie vindt u bij Bestemmingsplannen.


Economie

Met de verdere realisatie van Dordtse Kil III en de ontwikkeling van Dordtse Kil IV, de infrastructurele maatregelen en de kwaliteitsimpulsen voor de bestaande terreinen Dordtse Kil I en II en de Zeehaven ontstaat een rijk geschakeerd en gedifferentieerd gebied met een sterke economische samenhang en relatie. Een bedrijventerreinencomplex dat een belangrijke bijdrage levert aan de economische ontwikkeling van stad en regio.