Spring naar inhoud
  • water en dordrecht

    WijkenDordrecht

Wijken Dordrecht

Lees voor Sitemap Login

Home Wijkwensen Regiegroepen

Wie beslist over mijn Wijkwens? Regiegroepen Wijkwensen

regiegroep


De Regiegroepen Wijkwensen beoordelen alle Wijkwensen. In de regiegroepen zitten bewoners uit de verschillende wijken.

Drie Regiegroepen

Er zijn drie regiegroepen Wijkwensen actief, die bestaan uit bewoners uit de verschillende wijken. Samen beoordelen zij de Wijkwensen die bewoners indienen voor hun wijk.

 

De regiegroep Centrum beoordeelt in haar vergadering de Wijkwensen van Binnenstad, Noordflank, Reeland en Staart.

 

De Regiegroep Oost beoordeelt in haar vergadering de Wijkwensen van Dubbeldam, Stadspolders en Sterrenburg.

 

De Regiegroep West beoordeelt in haar vergadering de Wijkwensen van Crabbehof, Krispijn, Wielwijk en Zuidhoven.


In de besluitenlijsten kunt u lezen welke Wijkwensen door de regiegroepen zijn goedgekeurd.


Wijkwensen beoordelen

De regiegroep beoordeelt of een Wijkwens voldoet aan de criteria. Een Wijkwens moet een bijdrage leveren aan de sociale samenhang, leefbaarheid en/of veiligheid in de buurt en moet een (breder) maatschappelijk belang dienen. En er moet voldoende draagvlak zijn in de buurt. Om de Wijkwensen goed te kunnen beoordelen kan de regiegroep advies inwinnen bij de gemeente, de woningcorporatie of bijvoorbeeld de welzijnsorganisatie.

 

Jaarlijks is er een vast budget beschikbaar voor de Wijkwensen. De regiegroep adviseert over de besteding van dit budget aan de gebiedsmanager van de gemeente. De gebiedsmanager neemt bijna altijd het advies van de regiegroep over.

 

Alle bewoners van Dordrecht kunnen een Wijkwens indienen!

De Regiegroepen Wijkwensen beoordelen alle Wijkwensen. In de regiegroepen zitten bewoners uit de verschillende wijken.