Spring naar inhoud
  • water en dordrecht

    WijkenDordrecht

Wijken Dordrecht

Lees voor Sitemap Login

Home Wijkwensen Vervulde Wijkwensen

Gedenksteen in Weizigtpark opgeknapt

Overwoekerd, lelijk en vergeten

Eindresultaat opknappen gedenksteen


De gedenksteen van de fontein in het Weizigtpark is lang niet bij iedereen bekend. Niet zo vreemd ook, als je deze niet kan zien.De heer Stiegelis was van mening dat dit moest veranderen en het was inderdaad even zoeken geblazen.

De steen ligt namelijk vlak onder een boom, enigszins verzakt onder de bladeren van de boom.


In overleg met Stadsbeheer is er voor gekozen de steen te verplaatsen naar een door de heer Stiegelis uitgekozen plek. Allereerst is begonnen met de steen te reinigen, hierna heeft hij de tekst opnieuw geverfd en de steen in een nieuw jasje gestoken.


Het opknappen van de gedenksteen is mede mogelijk gemaakt door het aanvragen van een wijkwens.


Gedenksteen