Spring naar inhoud
  • water en dordrecht

    WijkenDordrecht

Wijken Dordrecht

Lees voor Sitemap Login

Home Wijkwensen Vervulde Wijkwensen

Kerst-Inn Prinsemarij

Op 21 december 2015 werd in de Prinsemarij een Kerst-Inn georganiseerd voor mensen die eenzaam zijn of over weinig sociale contacten beschikken. Een gedeelte werd gefinancierd vanuit het budget Wijkwensen.


Jong en oud

De (veelal oudere) gasten konden genieten van een 5-gangendiner, dat verzorgd werd door Zorgcentrum Vreedonk, onderdeel van Het Spectrum. Studenten van Livable (studentenhuisvesting) en jongeren/stagiaires van R-Newt (jongerenwerk) zorgden ervoor dat alles netjes werd opgediend en afgeruimd. 


Het Sociaal Team Krispijn, Humanitas Drechtsteden, Sterrenburgers voor Sterrenburgers, Het Spectrum, ContourdeTwern en de Stuurgroep Regenboogstad hebben samen het programma opgesteld.


De belangrijkste doelen van deze avond waren:

- mensen met weinig sociale contacten een leuke, gezellige avond geven en de mogelijkheid bieden om nieuwe contacten te leggen;

- ouderen en jongeren met elkaar in contact brengen.


De organisatie kijkt terug op een hele geslaagde avond!


Kerst-Inn Prinsemarij


Wijkwens

Heeft u ook een goed idee voor uw wijk? Ook u kunt een Wijkwens indienen.