Spring naar inhoud
  • water en dordrecht

    WijkenDordrecht

Wijken Dordrecht

Lees voor Sitemap Login

Home Wijkwensen Wijkwens indienen 10 Tips voor uw Wijkwens

10 Tips voor uw Wijkwens

1. Komt uw wens de sociale samenhang, leefbaarheid en/of veiligheid in de buurt ten goede?

 

2.  Ga in gesprek met uw buurtbewoners en vraag of ze uw idee ondersteunen. Een handtekeningenlijst wordt door de regiegroep zeer gewaardeerd. Op die manier kan de regiegroep beoordelen of uw Wijkwens voldoende draagvlak heeft.

 

3. Maak een inschatting van de kosten en stuur een uitgewerkte begroting met uw aanvraag mee.

 

4.  Controleer via het digitale loket of u een vergunning nodig heeft en houdt u rekening met de eventuele verwerkingstijd van minimaal 7 weken. Neem de kosten van de vergunning ook op in uw begroting.

 

5. Uiterlijk 2 weken voor de regiegroepvergadering dienen de aanvragen binnen te zijn om in behandeling te worden genomen. Bekijk het vergaderschema van de regiegroep; zo weet u wanneer u uitsluitsel krijgt over uw Wijkwens. Aanvragen die achteraf worden ingediend voor vergoeding worden niet in behandeling genomen of goedgekeurd.

 

6.  Heeft u een Wijkwens voor de openbare ruimte (b.v. speeltoestellen of bankjes)? Stuur deze dan uiterlijk voor 1 oktober van het desbetreffende jaar in. Wijkwensen voor de openbare ruimte die niet voor 1 oktober binnen zijn, worden het jaar daarop in behandeling genomen.

 

7. Aanvragen boven de € 1.000,-- moeten mede ondertekend worden door een rechtspersoon. Stichting SSKW kan bijvoorbeeld als rechtspersoon fungeren.

 

8.  Het duurt ongeveer 6 weken na goedkeuring van uw Wijkwens voordat het toegekende bedrag voor de Wijkwens beschikbaar is.

 

9. Wilt u zien welke Wijkwensen eerder zijn ingediend in uw wijk? Kijk dan in de besluitenlijst van de regiegroep of bekijk de artikels en foto's van vervulde Wijkwensen.

 

10. Eventueel kunt u ook gebruik maken van anderen bronnen, zoals het Oranjefonds.
Meer voorbeelden zijn te vinden op www.dordtaanzet.nl/hoi (Hulp bij het Ontwikkelen van Initiatieven).


Als u nog vragen heeft, bel of mail dan met de contactpersoon bij de gemeente Dordrecht, Lydia van Haasteren via wijkwensen@dordrecht.nl of 078-770 42 09.

 

 

Wijkwens ijsbaan Paulusplein november 2011

U wilt een Wijkwens indienen? Lees dan eens deze tien tips!